Kontaktinformation


Kontaktinformation till fastighetsskötaren, fastighetsförvaltaren, HSB Servicecenter, styrelsen, revisorer och valberedningen finns på anslagstavlorna i trapphallarna. Kontaktinformation till fastighetskötaren finns också här