Säkerhetsdörr

Föreningen har ett ramavtal med Proloc (08-26 48 10, proloc.se) för byte till säkerhetsdörr som du kan kontakta för att få mer information. Vid byte till säkerhetsdörr ansvarar du för att utsidan av dörren ser ut på samma sätt som övriga dörrar i trapphallen.