Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

En totalentreprenör upphandlas på förhållandevis enkla anbudsunderlag. Entreprenören får själv inom ramen för ersättning och ansvar genomföra den projektering som erfordras för byggnationen, exempelvis ritningar. Entreprenören har ett funktionsansvar (att funktionen som är önskad finns) för de arbeten som ingår i kontraktet.

Vid en utförandeentreprenad utgör beställaren och dess konsult en detaljerad projektering. I entreprenörens åtagande ingår att bygga exakt som beställaren redovisat i anbudshandlingar och entreprenören behöver således inte ta ansvar för att utförda arbeten fungerar som det är avsett. Entreprenören har således enbart ett utförandeansvar (inte funktionsansvar).

Ordet total i totalentreprenad har inget att göra med att allt ingår.

När ska man göra en upphandling?

När en bostadsrättsförening ska ta in en entreprenör för att genomföra större arbeten bör en upphandling ske med hjälp av specialister inom området, detta för att en upphandling med sin juridik och sitt regelverk kan vara komplex.

Om en upphandling behövs får bostadsrättföreningen avgöra från fall till fall men om man står inför en entreprenad som är komplex kan man behöva hjälp av en erfaren part.

Hur går en upphandling till?

Innan man påbörjar sin upphandling bör man ha ett beslutsunderlag där olika åtgärder och metoder värderas. När beslutsunderlaget är klart görs ett förfrågningsunderlag med en teknisk beskrivning av önskade åtgärder och övriga entreprenadvillkor förtecknas i en så kallad AF-del... Läs hela texten

Vad är ett förfrågningsunderlag?

Ett förfrågningsunderlag består av en beskrivning av det man vill ha anbud på. Anbudet består ofta av tekniska beskrivningar, ritningar samt regler för entreprenaden, så kallade administrativa föreskrifter (AF)

Vad ska ett förfrågningsunderlag innehålla?
Ett förfrågningsunderlag ska innehålla... Läs hela texten

Vill du veta mer?

Klicka här för att fylla i vårt formulär så hör vi av oss.

Tjänster inom projekt- och byggledning

stambyte

Stammar och våtrum

Ett stort jobb som kräver stora beslut. Vi hjälper er.

skapa bostadsrätter

Skapa bostadsrätter

Undvik fällorna och öka fastighetens värde maximalt.

upphandla entreprenörer

Inventering och upphandling

Underlag för att fatta rätt beslut.

fasadrenovering

Renovera fasaden

Utsidan räknas också. Se till att den är i bra skick.