Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En trygg process som inkluderar alla tjänster

I HSB får er bostadsrättsförening en kompetent och trygg samarbetspartner som i första rummet kan undersöka förutsättningarna för att utveckla er fastighet. Hör av er till oss och berätta vad ni funderar på att göra, så följer vi en välbeprövad process, beskriven nedan, där vi tillför all nödvändig kompetens och håller i alla externa kontakter. Vi föreslår ett eller flera olika alternativ för er och kan sedan, beroende på förutsättningar och era önskemål, hjälpa till vid genomförandet.

Analys

Efter att först ha etablerat vad ni funderar på att göra, genomför vi en djupare analys för att undersöka förutsättningarna för en ombyggnation. Detta inkluderar platsbesök och genomgång av faktorer som utrymmets eller lokalens storlek, plan, läge, våning, ljusinsläpp/fönster, byggkonstruktion med mera. Vi tittar på möjliga lösningar givet förutsättningarna, tar eventuellt fram en första arkitektskiss och beräknar kostnader och intäkter.

Juridiska frågor

Efter den första analysen tittar vi på de juridiska frågor som kan uppkomma vid en eventuell ombyggnation. Vad behöver föreningen göra för att kunna utveckla lokalerna till bostäder? Det handlar om att ansöka om bygglov, ta ett eller två stämmobeslut och upprätta en ny ekonomisk plan. Dessutom kan man behöva hantera frågor som hur de boendes avgift påverkas. Dålig koll på juridiken innan projektet påbörjas kan leda till mycket krångel och kostnader i efterhand.

Beslutsunderlag

Baserat på vår analys av förutsättningar, ekonomi och juridik presenterar vi ett beslutsunderlag med våra kalkyler och förslag för styrelsen. Underlaget kan innehålla ett eller flera alternativ att ta ställning till – från att inte göra någonting, till försäljning av utrymmet till en extern utvecklare eller att HSB och föreningen gemensamt genomför ombyggnationsprojekt.

Ombyggnation

Om ni väljer att gå vidare med en ombyggnation av lokaler till bostäder kan vi hjälpa till med allt – ekonomiskt, juridiskt och tekniskt – eller endast valda delar. Här finns flera tänkbara alternativ, beroende på specifika förutsättningar och föreningens önskemål. Här intill presenterar vi de olika lösningar HSB kan erbjuda.

Efter ombyggnationen

Beroende på grad av involvering för HSB som vi har kommit överens med föreningen om, kan vi slutligen, tillsammans med mäklare, avyttra de nybyggda bostäderna. Om vi har köpt loss lokalerna eller genomför projektet gemensamt med föreningen erbjuds de i första hand till HSB:s bosparare. Även i de fall lokalerna inte byggs om till bostäder kan vi ofta hjälpa föreningen att hitta nya, lönsamma lokalhyresgäster. 

> Läs mer om alla våra tjänster inom fastighetsförvaltning.

Vill du skicka en offertförfrågan?

Klicka här för att fylla i vårt formulär så hör vi av oss till dig.