Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Riksförbund – en gemensam resurs

HSB Riksförbund är en gemensam resurs där de regionala HSB-föreningarna är medlemmar. Uppdraget för riksförbundet är att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet, driva samverkan, utveckling av HSBs verksamhet och påverkan på samhällsutvecklingen. De regionala HSB-föreningarna är medlemmar i HSB Riksförbund och HSB Riksförbund är ömsesidigt medlem i de regionala HSB-föreningarna.
Entré HSB Riksförbund i Stockholm

De regionala HSB-föreningarna är självständiga med egen styrelse och ledning. Alla regionala föreningar är i sin tur medlemmar i HSB Riksförbund som är den nationella och samordnande organisationen för HSB.

HSB Riksförbund ska stödja HSB-föreningarna genom att under HSBs gemensamma varumärke, driva samordning inom effektivitet, utveckling av erbjudandet och stärka HSBs roll i samhället

HSB Riksförbund har ett övergripande ansvar för:

  • HSBs varumärke
  • Förenings- och verksamhetsstöd
  • Gemensamma styrdokument, intressentdialog och uppföljning, parlamentarisk  verksamhet, utbildning och konferenser
  • Medlem och förvaltning
  • Samordning av utveckling, IT och inköp
  • Samhällsbyggnad och juridik
  • Samordning av expertkunskap och politisk lobby
  • Kommunikation
  • Samordning av kommunikation, marknadsföring och opinionsbildning