El-enhetsmätning

Föreningen har tecknat gemensamt elavtal och det är den boende som betalar för sin egen elförbrukning.

Föreningen har tecknat ett nytt gemensamt elavtal med Din El AB som löper från och med den 1 januari 2021 till utgången av år 2024. Som boende ska du alltså inte välja din egen el-leverantör. Avtalet innebär att all el som förbrukas i HSB brf Bäckebol kommer från förnybar, fossilfri och klimatsmart solenergi.

Den boendes avgift
Som medlem debiteras du 1,01 kr/kWh. Den faktiska el-avgiften redovisas med fem månaders fördröjning på hushållets avgiftsavi. På avin framgår också förbrukade kWh.

Vill du kunna se din elförbrukning via Internet?
Läs mer här.

Se din elförbrukning.