Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

In English

From sculpture to vision to reality
The vision of Turning Torso is based on a sculpture called Twisting Torso. In 1999 HSB Malmö's former Managing Director Johnny Örbäck saw the sculpture in a brochure which presented Santiago Calatrava in connection with his contribution to the architectural competition for the Öresund Bridge.

It was on this occasion that Johnny Örbäck got the idea to build Turning Torso. Shortly thereafter he travelled to Zurich to meet with Santiago Calatrava and ask him to design a residential building based on the idea of a structure of twisting cubes.

Turning Torso is an amazing combination of sculpture and building. It is also one of the few landmarks in the world which becomes part of everyday life with its ten floors of offices, 147 apartments and meeting facilities on the two top floors.

Santiago Calatrava
The architect behind Turning Torso is Santiago Calatrava. The Spaniard is one of the most fascinating architects of our time and is responsible for a number of fascinating projects.

Calatrava is a trained sculptor, architect and engineer and is among other things responsible for projects such as the Olympic Sports Complex in Athens and the World Trade Center Transportation Hub which is being built in connection with Ground Zero. He has also created several bridges, railway stations and air traffic control towers.

Santiago Calatrava creates his work with the eye of the sculptor and is inspired by both animals and humans and their natural movements. By combining the free forms of art with strict geometry and modern technologies, he crosses boundaries and constructs unique buildings. He is also responsible for some of the fascinating works of art located in Turning Torso.

Foundation
The core is an enormous concrete pipe, with an inner diameter of 10.6 metres and walls which gradually go from 2.5 metres in thickness at the bottom to about 0.4 metres at the top of the building. Inside the core there are lift shafts and staircases.

Structural slab
The structural slab is fitted around the core. The forms for the structural slab are shaped like slices of a pie, and together they form an entire floor. The forms were rotated 1.6 degrees for each floor in order to create the characteristic twist of the building.

Spine
On the exterior of the building there is an outer steel support, which is linked together by the spine. The steel support transfers shearing forces to the supporting concrete core. The total weight of the steel support frame is approx. 820 tons.

Facade
The glass and aluminium facade is very complicated. Because the building twists, the facade is double curved. There are approx. 2,313 panels and 2,368 windows in the facade. The panels are curved and the glass panels are flat.

In order to follow the twist of the building, the windows are leaning either inwards or outwards, depending on which side of the building they are on. On the western side they are leaning inwards and on the eastern, outwards. This leaning of the windows is between 0 and 7 degrees, while the lateral leaning is about 6 degrees.

Sustainability
Turning Torso is not only a wonder of cutting-edge architecture; it is also a building which facilitates an environmentally adapted way of life. HSB Malmö required all involved entrepreneurs to work in an environmental friendly way.

Within the project Detoxifying the Construction Business, in which HSB Malmö takes part, a list of 10 hazardous materials to be phased out has been put together. The process of phasing out these materials is long-term, but in Turning Torso great progress has been made.

The building is supplied with 100% locally produced renewable energy. This energy should of course be used efficient. In Turning Torso we have invested in an energy efficient building envelope (windows and external walls) which lives up to Malmö's energy consumption objective. Many of the installations are energy efficient. By monitoring heat and water consumption in each apartment residents can plan their own energy costs and thereby their impact on the environment.

We also try to make it easier for the residents to be environmental friendly. There is a kitchen waste disposal unit in every apartment for grinding organic waste. Also, the many shared facilities may lessen the need for car travel.