Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Konstruktionen

Det är inte bara arkitekturen som är speciell i Turning Torso. Konstruktionen, materialval och tekniken är specialanpassad.

Turning Torso stomme

Stomme

Stommen är ett enormt betongrör, med en innerdiameter på 10,6 meter och en väggtjocklek som gradvis minskar från cirka 2,5 meter längst ner till cirka fyra decimeter vid toppen. Inuti detta rör finns bland annat hisschakt och trappor.

Turning Torso bjälklag

Bjälklag

Runt stommen finns ett bjälklag. Gjutformarna för bjälklagen är utformade som tårtbitar, vilka tillsammans utgör hela våningsplan.

Formarna vreds cirka 1,6 grader vid varje plan för att skapa husets karaktäristiska vridning.

Turning Torso ryggrad

Ryggrad

Utanpå huset sitter ett stålbärverk som sammanbinder stommen och bjälklagen med den så kallade ryggraden, vilken löper från marken hela vägen upp till toppen.

Bärverket ska överföra krafter in till den bärande betongkärnan. Bärverkets vikt är cirka 820 ton.

Turning Torso fasad

Fasad

Fasaden i glas och aluminium är mycket komplex, eftersom vridningen av huskroppen gör att den blir dubbelkrökt.

På fasaden finns 2 313 paneler och 2 368 fönster. Panelerna är böjda medan fönstren är plana. För att förstärka husets vridning lutar fönstren antingen inåt eller utåt, beroende på vilken sida av huset man är. På västsidan lutar fönstren inåt och på östsidan utåt.

Hållbarhet

Turning Torso representerar inte bara nyskapande arkitektur, utan också en miljöanpassad livsstil. Bland annat ställde HSB Malmö stora miljökrav på entreprenörerna som anlitades vid bygget.

Inom projektet Avgifta byggandet, som HSB Malmö deltar i, har en avvecklingslista med tio farliga ämnen tagits fram. Arbetet med att fasa ut dessa ämnen är långsiktigt, men i Turning Torso tas några steg på vägen.

Byggnaden förses med 100 procent lokalt producerad förnybar energi. Naturligtvis bör denna energi nyttjas effektivt. Därför är fönster och väggar designade för att klara Malmö Stads energimål. Vidare är merparten av installationerna energieffektiva och genom att mäta värme- och vattenanvändningen i varje lägenhet kan de boende styra sin egen energikostnad och därmed sin miljöpåverkan.

Vi underlättar även för de boende i huset att bli mer miljövänliga. Samtliga lägenheter har avfallskvarn och det finns bra möjligheter till källsortering. Dessutom gör alla gemensamma utrymmen förhoppningsvis att bilresorna minskar något.