Revisor och föreningsgranskare

Kontrollerande organ är av föreningsstämman vald extern revisor samt föreningsgranskare.

Revisor HSB Riksförbund

Malin Nilsson
malin.nilsson@bdo.se

Född 1974. Utsedd revisor 2023.

Utbildning
Ekonomiprogram Linköpings Universitet 1998.

Arbetslivserfarenhet
BDO 1998-

Vid HSB Riksförbunds årsmöte den 15 maj 2024 ska ett auktoriserat revisionsbolag väljas för en mandattid om 1 år. I tur att avgå: BDO

Föreningsgranskare

Har du frågor eller funderingar angående föreningsgranskarnas uppdrag är du välkommen att ta kontakt med någon av dem nedan.