Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsförvaltning som gör skillnad

Den fastighetsförvaltning som vi på HSB Göta erbjuder är ett unikt och heltäckande koncept av tjänster.
mainimage

 

Kontakta oss

Fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar är en avgörande process som syftar till att sköta och hantera den gemensamma egendomen för föreningens medlemmar. Det omfattar en mängd olika uppgifter och ansvar för att säkerställa en smidig drift och långsiktig hållbarhet för fastigheten.

En viktig del av fastighetsförvaltningen för bostadsrättsföreningar är ekonomisk förvaltning. Det innebär att hantera föreningens budget, upprätta årsredovisningar, och planera för framtida investeringar och underhållsbehov. Det handlar också om att fakturera medlemmarna för sina avgifter och hantera föreningens bankkonton.

Förvaltningen av fastighetens underhåll är en annan central del av fastighetsförvaltningen för bostadsrättsföreningar. Det inkluderar att planera och genomföra löpande underhåll av fastigheten, såsom reparationer och service av tekniska system, samt att planera för större renoveringsprojekt när det behövs. Detta syftar till att säkerställa att fastigheten hålls i gott skick och att värdet bevaras över tiden.

Som ett av de största förvaltningsbolagen inom HSB i Sverige, sköter vi i dag totalt mer än 20 000 lägenheter åt närmare 500 kunder i Borås, Jönköping, Halmstad och övriga orter i Hallands, Jönköpings samt Södra Älvsborgs län. Vi tar emot uppdrag inom fastighetsförvaltning från alla bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och alltså inte bara föreningar inom HSB. Allt från ekonomisk förvaltning och fastighetsskötare till energioptimering och stambyte eller relining.

Vi tar hand om er fastighetsförvaltning

Det vi erbjuder är gedigen kunskap, professionell hantering och bemötande och hög beredskap - vi kan nås dygnet runt för eventuella jourutryckningar. Så kontakta oss gärna, så diskuterar vi vilken typ av fastighetsförvaltning vi kan hjälpa till med.

 

Hur kan vi hjälpa er som bostadsrättsförening?

Ekonomisk förvaltning

Ekonomi och administration är en stor del av styrelsens arbete. Ekonomiska analyser varvas med löpande administrativa uppgifter och eftersom behoven är olika för varje förening skräddarsyr vi våra avtal.

Teknisk förvaltning

Vi på HSB har en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsservice och kan därför erbjuda prisvärda och effektiva lösningar som passar just era behov.

Bygg & Installationstjänster

Vi är en komplett, certifierad leverantör inom bygg, el och VVS. Vi utför alla typer av renoveringsarbeten - stora som små.

Energioptimering

Vi kan värme- och ventilationsteknik och vet hur man på bästa sätt ska driftoptimera fastigheten. Vi gör även energiinventeringar och upprättar energideklarationer samt förslag till energieffektivisering.

Städservice

Vi vet att effektiv och korrekt städning utförs bäst av engagerade medarbetare som har som sitt självklara mål att motsvara och överträffa kundens förväntningar.

Byggledning

Vi erbjuder kunniga projektledare som är vana att ta ansvar hela vägen – från behovsanalys och projektering till byggprocess och slutbesiktning.

Mitt HSB

En webbaserad tjänst där bostadsrättsföreningens styrelse hämtar aktuella uppgifter om sin förening. Här hanteras aktuella rapporter ur ekonomisystemet och ni har överblick över hyresadministrationen samt möjlighet att hantera fakturor. 
Medlemmar får tillgång till "Mina Sidor", där information om lägenheten finns, avier och bosparpoäng med mera. Här finns även aktuell information från bostadsrättsföreningens styrelse.

Utbildningar

Vill ni vässa ert styrelsearbete eller fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område? Vi erbjuder ett stort antal kurser som hjälper till att öka kompetensen hos styrelseledamöter. Exempel på kurser vi erbjuder är grundkurs i styrelsearbete, bostadsrättsekonomi, revisorsutbildning och valberedningskurs.

Miljö och Kvalitet

Att ta ansvar för en hållbar utveckling är för oss självklart! Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar med detta i den dagliga verksamheten.