Johanneberg Science Park - huvudsamarbetspartner

Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad. Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park och HSB Living Lab
Johanneberg Science Park har tillsammans med HSB och Chalmers initierat HSB Living Lab. Det är ett lyckat exempel på den kraft som finns i att samverka över organisationsgränser och sammanföra olika kunskaper. Genom Johanneberg Science Parks engagemang i olika forum och nätverk har HSB Living Lab fått ökad synlighet bortom den akademiska världen. Detta har lett till att flera små och medelstora företag (SME), EU-projekt och andra initiativ kopplats till labbet för att bedriva testverksamhet eller sprida kunskap. Genom att locka till sig ny forskning, nya innovationsprojekt och nya hyresgäster är HSB Living Lab också en viktig komponent för att skapa attraktionskraft och locka nya aktörer till området kring Johanneberg Science Park på Chalmers campus Johanneberg, ett område som fortfarande växer med nya innovativa bygg- och testbäddsprojekt.

Vill du veta mer om Johanneberg Science Parks engagemang i HSB Living Lab, kontakta:

Björn Westling, chef SME-kontakter, Johanneberg Science Park
E-post: bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

Eva Hellberg, kommunikationschef, Johanneberg Science Park
E-post: eva.hellberg@johannebergsciencepark.com