Akademiska Hus - samarbetspartner

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation.  Runt 300 000 personer studerar, forskar och arbetar i våra fastigheter dagligen. 

 

I nära samverkan med andra utgör våra campus testbäddar för innovation, forskning och utveckling. Alltifrån framtidens digitala och hållbara campusmiljöer till smarta energisystem utforskas för att möta framtidens alltmer komplexa utmaningar. 

 

Akademiska Hus arbetar även aktivt med att utveckla och bygga framtidens studentbostäder genom att bygga in gemenskap i våra bostäder med hjälp av delade kök och sociala ytor inom ett koncept som vi kallar Academic Living. I nära samverkan med HSB Living Lab har vi undersökt optimala former för delade bostäder (framtidens delade boende) som kan bidra till lägre klimatavtryck och ett mer socialt hållbart boende. Inom projektet H + Forest undersöker vi dessutom hur våra campusmiljöer kan stötta ett hållbart beteende och lärande i vardagen i framtiden. 

 

Akademiska Hus är partner i HSB Living Lab för att vi ser att det är en bra plattform för samarbete och innovation som också kan komma till nytta. Inom HSB Living Lab har Akademiska Hus framför allt bidragit genom vårt kunnande i olika projekt som till exempel värmeåtervinning av spillvattensystem, fjärrvärme i lågtempererade system samt gråvattenrening. 

 

Vill du prata teknikfrågor med oss?
Kontakta Per
Löveryd, teknikutvecklare Akademiska Hus: per.loveryd@akademiskahus.se 

 

Vill du prata mer om studentbostäder?
Kontakta Linda Teng, konceptansvarig för
Academic Living: linda.teng@akademiskahus.se 

 

Läs mer på akademiskahus.se/