Akademiska Hus - samarbetspartner

Tillsammans med universitet och högskolor vill Akademiska Hus stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Akademiska Hus är idag Sveriges näst största fastighetsbolag med fastigheter i hela Sverige. Runt 300 000 personer studerar, forskar och arbetar i våra fastigheter dagligen.

Akademiska Hus tar ett helhetsansvar för campusutvecklingen, vilket innebär att vi utvecklar hållbara campusområden för framtiden. Studentbostäder spelar en viktig roll här, dels för att få levande campusområden, dels för att stärka våra lärosätens konkurrenskraft. Därför behöver vi bygga campus som tillgodoser inte bara dagens behov utan även för nästa generation av studenter och forskare.

Sommaren 2015 gick Akademiska Hus in som partner i HSB Living Lab. Projektet är en bra plattform för samarbete och innovation, där Akademiska Hus ska utforska vilka krav och behov som framtidens studentboenden kommer att ställa. På så sätt blir vi väl rustade för framtiden och kan utveckla hållbara och smarta campusområden.

 

Läs mer på akademiskahus.se/