Elfa - samarbetspartner

mainimage

Om Elfa

Elfas historia började 1948, när Arne Lydmar lanserade en god idé på en marknad med behov av smarta förvaringslösningar. Än idag, mer än 70 år senare, håller vi fortfarande fast vid just den idén - Att skapa utrymme i vardagen med smarta och hållbara lösningar för stora och små förvaringsbehov.

Elfa har tre fabriker och sju säljbolag i Europa. Vid utgången av räkenskapsåret 2021 hade Elfa 431 anställda och en omsättning på 1 161 Mkr. 

Elfa och FN:s globala mål

FN:s Globala mål för en hållbar utveckling beskriver världens gemensamma agenda för 2030. Det är en självklarhet för Elfa att stå bakom FN:s samtliga 17 mål för en hållbar utveckling och det eftersom alla mål, på ett eller annat sätt, berör vår verksamhet. Vi lägger emellertid särskilt fokus på de tre mål, som vi på Elfa kan bidra mest till. Dessa är; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8), Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12) samt Fredliga och inkluderande samhällen (Mål 16).  

Som ett bevis på ambitionen om att aktivt bidra till hållbar utveckling för alla, har Elfa undertecknat UN Global Compact.

Elfa och HSB Living lab

Elfas engagemang i HSB Living Lab är en viktig del i Elfas strävan att möjliggöra, inspirera och motivera människor att gå mot en mer hållbar livsstil. Elfa bidrar till projektet med kunskap och hållbara förvaringslösningar som gör det möjligt för människor att ta hand om sina kläder så att de håller längre, förenkla återvinning och optimera sin boyta.

Vill du veta mer?

Du kan även kontakta Ewa Magnusson via ewa.magnusson@elfa.com eller 040-608 07 54.