Elfa - samarbetspartner

mainimage

Elfa och HSB Living lab

Elfas engagemang i HSB Living Lab är en viktig del i Elfas strävan att möjliggöra, inspirera och motivera människor till en mer hållbar livsstil. Elfa bidrar till projektet med förvaringskunskap och hållbara förvaringslösningar som gör det möjligt för människor att ta hand om sina kläder så att de håller längre, förenkla återvinning och optimera sin boyta.

Elfa Insights och Förvaringsrapporten

Våra konsumtionsmönster, vanor, värderingar och hur vi formas som människor präglas till stor del av vår uppväxt. Det här har sedan länge intresserat forskare – och även oss på Elfa. Vilken roll spelar tidsperioden vi växer upp i för vår konsumtion och vilken betydelse får det för förvaringen i våra hem? Elfa har undersökt dessa frågeställningar och presenterar nu Förvaringsrapporten 2022. Rapporten bygger på en djupgående attitydundersökning om utmaningar och behov bland konsumenter, uppdelad över generationer, i Sverige. 

Som i tidigare undersökningar ser vi att klimatfrågan har gjort att hållbarhet blivit allt viktigare i samhället och finns i konsumentens medvetande. Mängden vi konsumerar påverkar i allra högsta grad klimatet, men genom att konsumera smartare kan klimatpåverkan minska.

Våra förvaringsbehov varierar givetvis utifrån var vi befinner oss i livet och hur vår boendesituation ser ut – men även utifrån vilket generation vi tillhör. Oavsett alla trender är en sak säker: hemmet kommer att fortsätta vara en plats vi alla måste förhålla oss till på ett eller annat sätt”. Där kommer Elfas roll in i bilden och bidrar med att kunna frigöra plats för det som är viktigt i vardagen. 

Läs mer och ladda ner Förvaringsrapporten i sin helhet: Förvaringsrapporten 2022

Elfas hållbarhetsarbete

En hållbar framtid för alla är verkligen ingen enkel sak. Detta är vår viktigaste uppgift, och så kommer det garanterat att förbli. Och Elfas ambitioner är höga. Vi har gjort det till vår sak att ha en positiv inverkan på våra medmänniskor, vårt samhälle och vår planet. Och det är inte bara tomma ord. Vi agerar.

Läs om Elfas hållbarhetsarbete

Elfa och FN:s globala mål

FN:s Globala mål för en hållbar utveckling beskriver världens gemensamma agenda för 2030. Det är en självklarhet för Elfa att stå bakom FN:s samtliga 17 mål för en hållbar utveckling och det eftersom alla mål, på ett eller annat sätt, berör vår verksamhet. Vi lägger emellertid särskilt fokus på de tre mål, som vi på Elfa kan bidra mest till. Dessa är; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8), Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12) samt Fredliga och inkluderande samhällen (Mål 16).  

Som ett bevis på ambitionen om att aktivt bidra till hållbar utveckling för alla, har Elfa undertecknat UN Global Compact.

Läs Elfas hållbarhetsrapport.

Om Elfa

Elfas historia började 1948, när Arne Lydmar lanserade en god idé på en marknad med behov av smarta förvaringslösningar. Än idag, mer än 70 år senare, håller vi fortfarande fast vid just den idén - Att skapa utrymme i vardagen med smarta och hållbara lösningar för stora och små förvaringsbehov.

Elfa har tre fabriker och sju säljbolag i Europa. Vid utgången av räkenskapsåret 2021 hade Elfa 431 anställda och en omsättning på 1 161 Mkr. 

Läs mer om Elfa.

Du kan även kontakta Ewa Magnusson via ewa.magnusson@elfa.com eller 040-608 07 54.