Göteborg Energi - samarbetspartner

Göteborg Energi är Västsveriges ledande energiföretag och erbjuder elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation. Som partner i projektet kommer Göteborg Energi bidra till energieffektiva lösningar i framtidens bostäder. goteborgenergi.se