White Arkitekter - samarbetspartner

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Ända sedan White startades i Göteborg för mer än 70 år sedan, har vi utmanat vår omvärld genom praktiknära forskning och utveckling. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Men ingen klarar av att driva samhällsförändring på egen hand. Därför är vi stolta partners till HSB Living Lab.

White Arkitekter och HSB Living Lab
På White är vi övertygade om att sökande, utveckling och lärande leder oss framåt. Vår nyfikenhet på människan och livet innebär att vi alltid arbetar utifrån ett utforskande angreppssätt. På den unika arenan som HSB Living Lab är, kan vi tillsammans med övriga partners ta viktiga steg i omställningen till ett hållbart liv.

– Vi delar HSBs nyfikenhet på hur man förändrar och förbättrar både bransch, arkitektur och samhälle. I vår yrkesroll som arkitekter säljer vi kunskap, kompetens och erfarenhet så kunnandet vi tar med oss från forskningen i HSB Living Lab spiller över direkt till våra kunder, säger Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef på White Arkitekter.

White och hållbarhet 
För oss handlar hållbarhet om att skapa städer och samhällen som är jämlika, trygga och inkluderande och som stärker människors hälsa och livskvalitet. Människans behov av frihet och gemenskap ställer krav på arkitekturen. Därför är det extra intressant att i HSB Living Lab utforska den sociala hållbarheten kopplat till boende – att det egna boendet bidrar till människors välbefinnande och livsglädje. 

Förutsättningen är att utvecklingen sker inom planetens gränser, med hänsyn till jordens resurser, natur och klimat. Vi är övertygade om att vi tillsammans med HSB och övriga partners kan skapa långsiktiga värden för samhället och för vår planet. Tillsammans blir vi starka och kan vända utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

– Det finns en tröghet i branschen, som går långt tillbaka. Det innebär en viss stabilitet, men också en utmaning i att låta nya lösningar och idéer få leva i verkligheten – i riktiga hus med människor som lever sina vardagsliv. I HSB Living Lab finns möjlighet att testa, och det är en fantastisk tillgång och styrka för parters och forskare – och alla som lösningarna kommer komma till godo i framtiden, säger Bruno Manrique Carrera, arkitekt på White.  

För mer info, kontakta: 
Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef på White Arkitekter +46 31 60 87 08
anna-johanna.klasander@white.se

Vill du veta mer om vår arkitektur, besök oss på www.whitearkitekter.se