Tietoevry - samarbetspartner HSB Living Lab

Tietoevry skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

Tietoevry har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Har du några frågor om Tietoevry:s samverkan i HSB Living Lab, kontakta:
Mikael Ekström, Tietoevry
Telefon: 070-370 02 89 
E-mail: mikael.ekstrom@tieto.com
www.tieto.com