Chalmers - huvudsamarbetspartner

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Idén att bygga ett levande labb på Chalmersområdet uppstod 2011, ur projektet Homes for Tomorrow. Inom Chalmers hade det länge funnits planer på att bygga ett labb där hållbart boende kunde studeras. HSB Living Lab initierades i samverkan mellan Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park, där HSBs inträde i Johanneberg Science Park möjliggjorde ett verkligt boendeprojekt. 

HSB Living Lab är unikt i att människor ska bo här på riktigt, istället för att bara flytta in under en kortare experimentperiod. Det är en viktig aspekt för forskarna som bland annat ska studera hur människor beter sig i sina bostäder, och om deras beteende går att styra i en hållbar riktning genom hur byggnaden är utformad. Bland de boende kommer många vara Chalmers studenter och gästforskare.

Chalmers ser forskning som en kontinuerlig process, ett växelspel mellan nyfikenhetsdriven grundforskning som ger nya insikter och forskning som ger kunskap och verktyg att utveckla metoder och produkter som kan tas i bruk. De egna insatserna förstärks av kreativa samarbeten med ledande forskningsaktörer, företag och organisationer runt om i världen. Så byggs generell kunskap som kan överföras mellan olika områden; vetenskapliga såväl som geografiska. Vi använder vårt campus som ett levande laboratorium och studerar lösningar i den miljö där de har implementerats för att på så sätt bidra till fortsatt utveckling.

Forskningen i HSB Living Lab
Forskningen kopplad till HSB Living Lab bedrivs inledningsvis i två olika projekt men kommer att utvidgas med tiden. Dels handlar det om att ta fram nya hållbara byggnadsmaterial, i projektet Next Generation Building Envelope, och dels om att finna nya vägar att mäta och påverka sin elförbrukning, i projektet Home Energy Management.

Hela huset utrustas med sensorer som mäter till exempel temperatur, energi- och vattenförbrukning, och luftkvalitet. Genom dem genereras mängder av data som forskarna kan använda i olika studier.

I byggnadens ytterväggar finns tolv stycken utbytbara väggelement. Här kan forskarna testa hur olika fasadmaterial, och isolering står sig i svenskt klimat samt studera hur folk upplever dem. Byggnaden blir modulbaserad. Lägenheterna mäts i volym istället för i kvadratmeter. Många av lägenheterna kan göras om, till exempel för att experimentera med uppdelningen i privat och delat utrymme. Social hållbarhet är också en central fråga i HSB Living Lab.

För Chalmers är forskningen inom HSB Living Lab en del i EU:s klimatsamordningsinitiativ Climate-KIC och flaggskeppet Building Technology Accelerator, sin tur är en storsatsning från EIT, Europas största partnerskap mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. 

Vill du veta mer om Chalmers engagemang i HSB Living Lab, kontakta:

Taz Lodder, Manager for the Chalmers research infrastructure at HSB Living Lab. Ansvarig för forskningsinfrastrukturen.
E-post: taz@chalmers.se 

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.