Bengt Dahlgren - samarbetspartner

Bengt Dahlgren är samhällsbyggnadskonsulter som kan ta ett helhetsgrepp kring din fastighet, oavsett om den bara är en idé som snart ska bli verklighet, eller en befintlig byggnad som ska byggas om, besiktas eller rivas. Vi tar oss an stora som små projekt och stöttar inom både installationer och projektledning, energi och hållbarhet, brandskydd och riskhantering – och allting däremellan.

Vill du veta mer om Bengt Dahlgrens engagemang i HSB Living Lab, kontakta:

Andreas Fränne
E-post: andreas.franne@bengtdahlgren.se

Henrik Jönsson, affärschef hållbarhet
E-post: henrik.jonsson@bengtdahlgren.se