Bengt Dahlgren - samarbetspartner

Teknikkonsultföretaget har bred kunskap kring energifrågor och klimat i bostäder. Samarbetet med Bengt Dahlgrent möjliggör forskning kring energianvändning och -försörjning i framtidens boende.  bengtdahlgren.se