Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byta stadgar i brf till HSB normalstadgar 2023

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar och HSBs brf:er använder sig av HSB normalstadgar. Det är nämligen viktigt att medlemmarna känner sig trygga med att det finns genomarbetade stadgar – och nu är det dags för en uppdatering av stadgarna.

För att anta de nya stadgarna finns det ett antal saker som ni i styrelsen behöver göra och ha koll på. Här nedan kan ni läsa mer om detta, samt vilken hjälp ni kan få av juristerna på HSB Malmö.

Så här gör en HSB-bostadsrättsförening för att anta de nya stadgarna

 1. Styrelsen beslutar om att inleda process med att anta nya stadgar.
 2. Styrelsen tar fram förslag på nya stadgar, förslagsvis med hjälp av jurist från HSB Malmö.
 3. Styrelsen kallar till föreningsstämma, extra eller ordinarie. I kallelsen ska förslaget på de nya stadgarna anges. Det fullständiga förslaget ska hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna från tidpunkten för kallelsen fram till stämma.
 4. Föreningsstämman beslutar att anta de nya stadgarna. Om samtliga röstberättigade medlemmar i brf:en deltar på stämman och röstar för beslutet räcker det med en stämma (kom ihåg att HSB Malmö är medlem i brf:en). Om enhällighet inte kan uppnås, men förslaget ändå får mer än hälften av rösterna vid föreningsstämman, behöver styrelsen kalla till en ny stämma. Där ska medlemmarna på nytt besluta om att anta de nya stadgarna.
  På den andra stämman krävs det att två tredjedelar av de röstande röstberättigade medlemmarna röstar för förslaget. Tänk på att om grunderna för beräkningen av årsavgiften ändras från insats till andelstal så krävs tre fjärdedels majoritet.
 5. Styrelsen skickar in underlag för registrering av de nya stadgarna till HSB Malmö för godkännande, innan det skickas till Bolagsverket. Det som krävs är ett undertecknat exemplar av brf:ens nya stadgar samt protokoll från stämmorna. Av protokollen ska det framgå vilken majoritet besluten om stadgeändring har tagits med samt om samtliga medlemmar närvarat ska det framgå. 
 6. Handlingarna skickas till Bolagsverket för registrering. Bolagsverket registrerar stadgarna och skickar registreringsbeviset till brf:en.
 7. Kom ihåg att publicera nya stadgar och registreringsbevis i Mitt HSB och tjänsten HSB Dokument. Det är viktigt att se till så att medlemmarna vet var de nya stadgarna finns att ta del av, ett tips är att publicera dem på er brf-hemsida. 

Ta hjälp av HSB Malmö

Vi på HSB Malmö hjälper er gärna med övergången till de nya stadgarna genom en rad tjänster, allt från rådgivning till genomförande. Vi erbjuder två olika paket med fast pris och ni beställer direkt i formuläret nedan. Om ni sedan tidigare har köpt vårt generella juristpaket, har ni möjlighet att använda dessa timmar till stadgepaketen (det uppger ni i beställningsformuläret).

 

Stadgepaket 1: Bas

Detta paket riktar sig till er som:

 • Har den senaste versionen av HSB normalstadgar 2011 version 5.
 • Önskar göra grundläggande stadgeändringar (alltså ingen anpassning utifrån föreningens individuella behov)

Ni får:

bock.jpg  Inbjudan till informationsmöte, med övriga HSB-bostadsrättsföreningar, där vi går igenom allt om stadgarna, bland annat om vad de nya ändringarna innebär och vad ni behöver göra för att anta stadgarna och vilken hjälp ni får av HSB Malmös jurister.

bock.jpg  Framtagning av stadgeförslag.

bock.jpg Checklistor, mallar och information om hur ni tar fram rätt information och handlingar inför stämmobeslut.

bock.jpgChecklistor och information om hur registreringsprocessen går till och vilka handlingar ni behöver förbereda.

bock.jpg En jurist på HSB Malmö granskar och godkänner era nya stadgar.

Kostnad: 7 500 kronor (exkl. moms)

Bolagsverkets avgift vid registrering tillkommer.

Detta paket motsvarar 4 stycken juristtimmar á 2 000 kronor på löpande räkning och ger 500 kronor rabatt.

Stadgepaket 2: Plus

Detta paket riktar sig till er som:

 • Behöver uppdatera era stadgar oavsett tidigare version av HSB normalstadgar.
 • Utöver senaste ändringar önskar en konsultation med jurist kring anpassning av stadgarna utifrån bostadsrättsföreningens individuella behov.

Ni får:

bock.jpg  Ett skräddarsytt informationsmöte för styrelse och/eller medlemmar.

bock.jpg  Framtagning av stadgeförslag.

bock.jpg  Justeringar i stadgeförslaget vid ett tillfälle.

bock.jpg  Framtagande av informationsmaterial och handlingar inför stämmobeslut.

bock.jpgEn jurist på HSB Malmö granskar och godkänner era nya stadgar.

bock.jpg Handläggning av registreringsprocessen gentemot Bolagsverket.

bock.jpgHjälp med att publicera de nya stadgarna på Mitt HSB i tjänsten HSB Dokument.

15 000 kronor (exkl. moms)

Bolagsverkets avgift vid registrering tillkommer.

Detta paket motsvarar 8 stycken juristtimmar á 2000 kr på löpande räkning med 1 000 kronor rabatt.

Beställ paket 1: BAS

Beställ här

Beställ paket 2: PLUS

Beställ här

Vanliga frågor och svar

Varför ändras stadgarna?

Den främsta anledning till varför ni behöver ändra era stadgar är att de har anpassats till aktuell lagstiftning. Dessutom har språket och strukturen uppdaterats. Med hjälp av bland annat en innehållsförteckning och beskrivande rubriker är vår ambition att det ska vara mycket lättare att hitta rätt.

När ska brf:en ha uppdaterat sina stadgar?

De nya lagarna trädde i kraft den 1 januari 2023. För att föreningens stadgar ska överensstämma med lag rekommenderar vi er att så fort som möjligt anta den senaste versionen av normalstadgarna. Det är värt att komma ihåg att om föreningens stadgar strider mot lag så gäller lagens bestämmelser.

Vilka ändringar är det i de nya stadgarna?

Den senaste stadgeversionen heter HSB normalstadgar 2023 för bostadsrättsföreningar. Kortfattat kan de senaste ändringarna sammanfattas på följande sätt:

 • Förändringar i § 37 beträffande vilka ändringar bostadsrättshavaren får göra i lägenheten och att möjlighet införs för en bostadsrättshavare som är missnöjd med styrelsens beslut i denna del att begära att hyresnämnden prövar frågan.
 • Regleringen i § 36 kring avhjälpande av brist i lägenheten utökas till att även omfatta situationer då en bostadsrättshavare utför en åtgärd i strid med § 37.
 • Ytterligare en förverkandegrund införs i § 44 gällande situationen då en bostadsrättshavare utan behövligt tillstånd utför en åtgärd för vilken tillstånd krävs enligt § 37.
 • Andra paragrafer där vi sett ett behov av att göra ändringar i är § 5 och § 40 med anledning av en tidigare ändring i bostadsrättslagen genom vilken begreppet Landsting ändrades till Region samt § 1 med anledning av en tidigare lagändring genom vilken begreppet firma ersattes med företagsnamn.

För mer information om ändringarna, se dokumentet Viktiga nyheter i 2023 års normalstadgar

Ladda hem som pdf-fil

Normalstadgar 2023 för HSB Bostadsrättsförening

Gäller brf som har andelstal som fördelningsgrund för årsavgiften och inte gör några anpassningar.

Presentation från informationsträffen om HSB normalstadgar 2023

Inspelning från informationsträff om HSB normalstadgar 2023

Kontakt

Frågor eller funderingar? Vänligen kontakta HSB Malmös jurister, de nås enklast via mejl juristerna.malmo@hsb.se