Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rådgivning kring friköp av tomträtt

Politikerna i Malmö har, trots påtryckningar, beslutat att inte rabattera priset för bostadsrättsföreningar som vill köpa loss sin mark som man har gjort för småhusägare. För många brf:er är det en stor och svår affär at ta ställning till. Har er brf fått ett förslag från kommunen angående ökad höjning av tomträtten?

Som medlemsförening kan ni mejla Peter Samuelsson, peter.samuelsson@bryggan.se, på värderingsföretaget Bryggan som kostnadsfritt tittar på förslaget för att se vad det innebär för er förening. 

HSB Malmös jurister hjälper er gärna vid ett eventuellt friköp, både inför och efter, samt under stämman. 

Vad gör HSB Malmö i frågan om tomträtt? 

HSB Malmö fortsätter att driva frågan gentemot kommunen. Det behövs bättre regler för tomträtt för att öka tryggheten och förutsägbarheten för bostadsrättsföreningar. Kommunen har dessutom redan idag stor frihet att hantera villkoren. Genom tre åtgärder kan situationen avsevärt förbättras för bostadsrättsföreningarna: 

➤ Införa en spärregel som begränsar de kraftiga höjningarna av markhyran.

➤ Ta fram en bättre, mer förutsägbar och transparent modell för avgälden.

➤ Förbättra friköpsvillkoren så att det blir en reell möjlighet för bostadsrättsföreningen att friköpa marken.