Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stöd för bättre källsortering

Att sortera rätt kan verka som en trivial utmaning, men korrekt källsortering i er fastighet kan leda till vinster både för miljön och för bostadsrättsföreningens ekonomi!

Den 1 januari 2027 övergår ansvaret för insamling av hushållsavfall till fastighetsägarna, så kallad fastighetsnära insamling. Detta kommer att ställa nya krav på vilka förutsättningar fastighetsägare måste erbjuda boende.

Runtom i Malmö och andra städer finns idag återvinningsstationer där fastighetsägare kan kasta stora förpackningar av till exempel glas och papp. Delar av de fraktionerna försvinner alltså 2027.

Läs mer: Så går HSB Malmö från ”trist läge” till ”fantastiskt” i miljörummen

HSB Malmös rekommendation är att ni i styrelsen redan nu börjar titta på vilka förutsättningar ni har där era medlemmar i dag källsorterar.

– Utmaningen är att vissa fastigheter inte ens har yta för fler kärl. Redan nu måste man därför börja jobba med den här frågan, för åren går ganska fort. Det kan ju behövas bygglov. Och ju mer man kan börja att redan nu sortera ut sitt avfall, desto bättre. Vi ser att varje gång vi får bort mer restavfall så sjunker våra avgifter, vilket är positivt, säger Maria Nilsson, hållbarhetschef på HSB Malmö.