Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hjälp med er kommunikation

Vi har tagit fram tre sidor för att underlätta ert styrelsearbete och kommunikationen med era medlemmar – profilmanualen, profilbutiken och brf Inspirations hemsida.

I profilmanualen hittar du bland annat:

Till profilmanualen

I profilbutiken kan du beställa:

  • Produkter med HSB-logotypen – exempelvis kaffekoppar, ordförandeklubba och fasadskylt.
  • Broschyrer – exempelvis "Riktlinjer för andrahandsuthyrning", "Om föreningsstämma" och "Fastighetsägarens ansvar"
  • Handböcker - exempelvis "Styrelsens arbete - en handbok för dig som är styrelseledamot"

Till profilbutiken

På brf Inspirations hemsida får du bland annat:

  • Tips på hur du kan informera mäklarna
  • Tips på information som kan finnas med på en hemsida

Till brf Inspirations hemsida