Arbetet med propositioner och motioner startar igen

20 juli 2021 Styrelsen tar nya tag och drar igång arbetet med propositioner och motioner igen. Målet är att ha en första extra stämma den 14 oktober. Den stämman kommer att vara en öppen om inte myndigheterna bestämmer annat.

Som alla förstår så har styrelsen behov av att få igång de projekt som nu legat nere. Motionen som avsåg lokalerna kommer att startas upp med motionärerna plus ytterligar några personer med syfte att ha ett förslag klart till extrastämman. Den motionen involverar också lite andra dispositionerav bl.a. hyreslägenhet och styrelserum.