Brf Gröndal bygger ut solcellsanläggningen

22 december 2021

Från och med 2022 så kan den som har solcellsanläggning på flera hus räkna ihop de olika delarna och välja mot vilken mätare man vill räkna av levererad energi. Detta har tidigare varit en begränsning för hur stor anläggning man kunnat ha. Styrelsen har beslutat baserat på detta att öka kapaciteten på Brf Gröndals anläggning med 60MWH vilket kommer att göras på garagetaket där det är mycket enkelt att bygga. Med det rådande läget på energisidan i Europa så är investeringar i solceller mycket framtidsäkert med en beräknad återbetalningstid på ca 9 - 10 år varefter följer en period på uppskattningsvis minst 10 - 15 år med "gratis" solenergi. Vår anläggning kommer att ha totalt ca 210 MWH medan vår förbrukning är ca 850MWH. Utbyggnaden kommer att göras av Svea Solar under mars 2022 lagom till den soliga tiden på året. Vår nuvarande anläggning har under 1 års tid producerat 143MWH (143 000KWH) vilket motsvarar vad ca 10 småhus förbrukar.