Årsstämma 2018, Nygammal styrelse

25 maj 2018 Den 23 maj hade Brf Gröndal sin Årstämma som avhandlade 2017 års räkenskaper och skötsel. Av hänsyn till den nya dataskyddsförordningen GDPR presenterar vi inga namn utan medgivande på dessa sidor.

Till stämman kom 38 röstberättigade och många övriga familjemedlemmar. Totalt lite över 50 personer. Till ordförande för mötet valdes en medlem.  En nyhet för året var att vi presenterade delar av årsredoviningen med bilder. Mötet och personvalen bjöd inte på några överraskningar och styrelsen har nu samma sammansättning som föregående år.

Mycket positivt är att vi har valberedning med tre personer men även en festkommite som redan börjat arbeta med en kommande kräftskiva.

Ordföranden Peter Östergren betättade om de projekt som pågår och det blev mycket frågor om portsystemets funktioner samt de brevboxar som snart ska monteras.

Läs mer om detta under portsystem.

Information om styrelsens sammansättning samt annat rörande skötsel av vår Brf finns nu i ny form på anslagstavlorna.