Nya Parkeringsbestämmelser

09 november 2016 Från och med den 14 november 2016 gäller 10-minuters parkering på gårdarna

Bildresultat för Parkering

Styrelsen för HSB Brf Gröndal beslöt den 7 november att omedelbart införa 10 minuters stopp/parkering på gårdarna.

Anledningen är att parkeringsbolag  inte har möjlighet att övervaka de 20 minuter vi tidigare haft och det därför har blivit alltför vanligt att bilar står parkerade i timtal på gårdarna.

Det finns en anledning till att vi har dessa parkeringsregler. 

Taxi, färdtjänst och utryckningsfordon ska kunna komma fram till portarna.

Det som gäller från 14 november 2016 är alltså:

  • I och urlastning i högst 10 minuter
  • Sevicebilar får särskilt tillstånd i samband med arbete i husen. Det ges av Vicevärd
  • P-service kommer fortsättningsvis att ta ut kontrollavgift om bilen står parkerad längre än 10       minuter.

P-service kommer också att kontrollera att besöksparkeringens regler efterföljs.

  • Vi har 3 besöksplatser vid parkeringen på Sigyns väg Nr 22, 23 och 24 som kan användas tillsammans med ert personliga besökskort.
  • Vi har 1 besöksplats vid parkeringen vid Humlans förskola Nr 99 som kan användas tillsammans med ert personliga besökskort.