Nya Dagvattenavloppen blev klara till sista november!

20 september 2018 Fram till slutet av november 2018 har föreningen lagt ner ny dagvattenavlopp vid samtliga hus.Det blev ett stort och omfattande arbete och nu ska vi slippa problem vid stora regnmängder och snösmältning. Asfaltering kommer att genomföras under sommaren 2019 när marken har satt sig.Utanför vår föreningslokal har vi gjort ny dränering med dagvatten avlopp.

Våra hus samlar mycket regnvatten som ska föras ut genom stuprännor och vidare till dagvattenbrunnar.. Ca 1 kubikmeter per millimeter regn blir det för varje hus. De rör som förbinder stuprännor med brunnar är helt trasiga och måste bytas ut. Det blev en omfattande och dyrbar åtgärd och vi passade samtidigt på att byta brunnarna. Kostnaden ryms inom vår budget för underhåll och påverkar inte medlemsavgiften.

Vår entreprenör för arbetet är Johnsson & Liljehammar.

Rejäla hål för att komma åt dagvattenrören
  • Djupa hål blev det
    Djupa hål blev det