På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Frågor från medlemmar på Årsredovisning 2020

15 maj 2021 Styrelsen publicerar och svarar på på frågor som rör verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Först ett tillrättaläggande för årsredovisningen 2020. På beskrivningen av antal lägenheter, lokaler m.m står det att våra lokaler är bostadsrätter. Det är ett feltryck. Det har inkommit fler frågor på detta och detta är svaret. Enligt bestämmelser i GDPR offentliggör vi inte frågeställarens namn eftersom webben är en öppen publikation.

Vi har frågor från medlem NN:

Fråga: Föreningens ekonomi/överlikviditet de närmaste fem åren

Jag delar fullt ut styrelsens uppfattning om att föreningens ekonomi är god. Jag noterar att styrelsen använt en del av föreningens överlikviditet för 2020 års investeringar (inte lånat upp medel enl. förslaget i förra årets Årsredovisning).Hur ser styrelsens strategi ut för den överlikviditet som kommer att uppstå under de närmaste fem åren om ca 9,0 MKr. (Enligt 2020 års Årsredovisning har föreningen ett positivt kassaflöde på 2,78 Mkr. Den del av avgifterna som inte gick åt för att betala drift-/räntekostnader, men som föreningen behöver göra för att klar av kommande underhåll och reinvesteringar. Dock inte under de närmaste fem åren). Enligt uppgifterna i Årsredovisningen inskränker sig låneamorteringarna under fem-årsperioden till 1,7 Mkr. Hur ska resten av överlikviditeten, 7,3 Mkr hanteras.

Den goda likviditeten beror bl.a. på att när vi gjorde en budget för takbyte och solpaneler under 2019 så uppskattade konsulten takbytet till inom 10 MSEK. Vi hade pengar men trodde att vi skulle behöva mer för bl. asfaltering vilket gjorde att vi lånade upp 2 MSEK. Nu blev taket och solpanelerna samt asfalteringen avsevärt billigare.  Den styrelse som sitter följande år och som då är ansvariga  får fortsätta arbetet med att bevara en god likviditet och en balanserad lånestrategi

Fråga: Försäljning av solcellsenergi

Intressant att ta del av hur många kWh som solcellerna producerat och hur många som sålts vidare till Bodens Energi. Vilken ersättning får föreningen vid försäljning? 

Under 2020  oktober t.o.m. december producerades 5180 kwh och det gjordes ingen försäljning av solenergi. Föreningens pris för levererad solenergi är spotpriset -2 öre/Kwh (Spotpris är det pris som för stunden  gäller på  "börsen" för elhandel) Under 2020 har spotpriset ofta legat på 10 -15 öre/kwh.

 

Fråga: Årsavgift konsumtiosavgift vatten

Under Nettoomsättning finns en post ”Årsavgift konsumtionsvatten” en rubrik som inte fanns med fg år. Vad avser den och varför är en kostnadspost upptagen under Nettoomsättning?

Det är ett fel i texten! Har inget med vatten att göra.Den raden ska reducera raden under som heter Årsavgift konsumtionsavgift el. och ska inte finnas med. Det ändrar inte utfallet på Nettomsättningen. 

Fråga: Föreningsstämma 2020-11-29

Vilket mandat anser styrelsen att de fortfarande har beträffande bygga lägenheter av lokalytorna i hus B? I årsredovisningen framgår att det sker en omarbetning av förslaget. I svaret till motion nr 9 är projektet att bygga om lokalytor till lägenheter inte längre aktuellt. Vad är det som gäller?

När årsredovisningen skrevs så var projektet inte dödat. När årsredovisningen nu delats ut så  finns inte längre något levande förslag på att bygga bostäder i B-husets lokaler. Tiden har runnit ifrån projektet och omvärlden har förändrat förutsättningarna för bostäder i B-huset. Vår då kvarvarande intressent /projektör som var villiga att bygga insåg att projektet skulle ta för lång tid att få igenom. Dels Brf Gröndals egen process att lotsa ett förslag till beslut i en stämma, sedan processen att säga upp befintliga hyresavtal. På detta söka byggnadstillstånd ändra andelstalen plus mängder av andra små delprocesser. 

 

Fråga: Väsentliga avtal

Har styrelsen gjort någon analys varför uppvärmningskostnaden är så mycket lägre 2020 än tidigare år, ca 100 000 kr? Vad kommer föreningen att betala i elhandelspris de kommande tre åren? Är priset så mycket lägre att det förklarar den minskade kostnaden 2020.

Beträffande värmekostnaderna  så har vi nu ett elpris som inte varit så lågt på många år. Det tidigare priset vi hade var 34 öre men nu har vi avtal med Bodens energi i 3 år(oktober 2023)  som är avsevärt lägre. (Av affärsmässiga skäl uppger vi inte prisnivån) Detta plus att vi kommit tillrätta med problem som vid några tillfällen de senaste åren har slagit ut automatiken i bergvärmen och orsakat att vi tagit ut full värme från Värmevärden (leverantör av fjärrvärme) vilket snabbt bidragit till höga extrakostnader. Detta plus mildare vinter har gjort att kostnaderna minskat.


Till nyhetslistan