RABATTER VID A-HUSET

31 maj 2019 Under juni-månad blev den nya "typ-rabatten" klar vid A-huset

Det innebär att all gammal växtlighet har grävts boirt och ny jord fyllts på. I juni kommer har "Lovisas Trädgårdstjänst AB"  planterat  en helt ny uppsättning med växter som ska utgöra den standard vi ska ha i framtida rabatter. Vi börjar med A-huset eftersom rabbaterna här blev illa åtgångna vid bytet av av dagvattenrör.