Årstämma hölls den 16 maj 2022

23 maj 2022 Stämman hölls i föreningslokalen och samlade 35 röster. Ordförande var Ulf Gustavsson från HSB Södertörn. Styrelsen kunde visa bra nyckeltal för 2021. Nyckeltalen är en jämförelse med andra HSB-föreningar. Sammanfattningsvis kan den senaste utvecklingen i världen med höga energipriser och högre låneräntor göra att föreningen under nästa år 2023 kommer att höja avgifterna.

Det blev en stämma som klarade av de den första delen ganska fort. När det kom till propositioner och motioner så blev det en ganska omfattande diskussion. Ordförande Ulf Gustavsson lotsade oss igenom dagordningen och stämman avslutades efter dryga 2 timmar. Styrelsens förslag att låta Postnord sätta upp en postbox röstades ned.

Mats Jakobsson avtackades som ledamot i styrelsen och vi välkomnar Richard Jansson som ny ledamot.

Helena Göransson fortsätter  och Mats Jakobsson valdes in som ny ledamot i valberedningen.

Bernt Andersson fortsätter som förengsvald revisor och suppleant Jean-Noel Henry