IMD är upphandlat och installerat i juni 2019

29 juni 2019 Home Solutions har nu installerat IMD.

Under juni 2019 installerades IMD Individuell Mätning och Debitering. Det innebär att alla privata elabonemang nu har upphört och att ni kommer att få en slutfaktura från Ellevio och er kraftleverantör.

Brf Gröndal kommer fortsättningsvis att handla upp all el som förbrukas. Just nu har vi ellevio som leverantör. Ny förhandling kommer att inledas snarast.

I fortsättningen kommer er el att debiteras via avgiftsavin. Snart kommer också finnas en möjlighet att gå in på portalen hos Home Solutions och kontollera sin egen förbrukning.