Gröndals skyddsrum

22 mars 2022 Brf Gröndal Nynäshamn och skyddsrum

 

Kriget i Ukraina har föranlett en del frågor om våra skyddsrum.

Så här ligger det till: Det finns ett stort antal så kallade normalskyddsrum, oftast i vanliga bostadshus. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Alla våra tre skyddsrum som finns i källarplanet i varje hus har från början, förutom uppgiften att vara skyddsrum, fått ge plats åt många lägenhetsförråd, ca ett 20-tal i varje skyddsrum.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap kan kräva att alla skyddsrum ska iordningställas på 48 timmar. Då är vi tvungna att ta bort förråd med innehåll d.v.s. riva alla enskilda förrådsindelningar och ta bort alla saker som finns där.

För att slippa bära allting uppför trappor så beslutade styrelsen tidigt förra året att bygga evakueringsdörrar i källarplanet på A och C-husen. B-huset har redan en sådan utgång på norra gaveln. Detta kräver bygglov vilket för närvarande behandlas av kommunen.

Styrelsen är väl medveten om det till synes orättvisa att en del kan få sina saker bortforslade. Vi vill därför uppmana alla, inte bara ni som har förråd i skyddsrummen, att vid nästa städdag, göra er av med saker som ni inte kommer att använda mer. Vi är av egen erfarenhet medvetna om att sådana saker finns i de flesta förråd.

Styrelsen