Höjda avgifter - Nya tak

04 mars 2020 Under hösten 2019 uppdagades problem med taken om vi ville skaffa solenergi.Förutom detta har det funnits en del problem med taken så styrelsen tog beslut att genomföra takbyte vilket får en inverkan på ekonomin. Av den anledningen höjdes avgiften med 2 procent från och med 2020-01-01. Detta var den första höjningen på 4 år.

Nya Tak innebär en hel del arbete som redan har påbörjats. Upphandlingsunderag, andbudsförfrågningar, utse projektledning mm är i full gång. Anbud ska vara inlämnade under mars månad. Därefter vidtar utvärdering av anbud och så småningom kontraktskrivning.Målet är ju självklart att det ska vara genomfört under vår-sensommar 2020.