PORTSYSTEMET KLART!

10 oktober 2018 Från 1 oktober har vi ett komplett skalskydd för våra hus. Tillsvidare kan du använda nyckel men målet är på sikt att ta bort även den möjligheten. PORTAR, SOPRUM, ÖVERNATTNING, FÖRENINGSLOKAL och GARAGE Bastu ungerar också med "tag" men tillsvidare får ni använad tvättstugenyckeln. Kom ihåg att boka bastu. Allt öppnas med din "Tag"
Ha din TAG med dig

INGA NYCKLAR VID LÅN AV LOKAL ELLER ÖVERNATTNING!

HSB-kontoret lägger in din bokning på din "tag" Men kom ihåg att boka i god tid.