Styrelsen gör återstart på Bergvärmen

25 december 2023 Efter att bergvärmen stängdes p.g.a. maskinproblem genomför styrelsen ett omstartsprojekt.

De höga priserna på fjärrvärme gör att vi nu startar ett projekt för att bygga om bergvärmecentralen. Anläggningen startades i oktober 2012 men har de senaste 5 åren dragits med en hel del maskinproblem. Det  projekt vi startat innebär en totalt ny maskinpark med moderna maskiner med bättre kapacitet. Just nu befinner vi oss i upphandlingsfasen och vi räknar med att ha genomfört upphandling under januari månad 2024. Styrelsen har arbetat med frågan under lång tid och vi siktar på att få den nya bervärmen på plats och i  funktion under kvartal 1 2024. En konsultfirma leder upphandlingen och vi är i den lyckliga situationen att vi har egen expertis bland våra medlemmar som hjälper till med granskning av projetet.

Det kommer att bli en del ombyggnad av bergvärmehuset och troligen kommer en del av miljörummet för grovsopor att användasen för en del av maskinparken.