Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Förvaltning av HSB Södertörn

16 februari 2018 Från och med den 15 februari 2018 kommer HSB Södertörn att ansvara för såväl ekonomisk som fastighetsförvaltning. Vicevärdens uppdrag fasas ut och avslutas i och med april månads utgång

Fastighetsförvaltare kommer att vara Maria Karlsson HSB Södertörn och som tidigare kommer Fredrik Bostedt vara fastighetstekniker.

Vi kommer att återkomma när vi ser hur de olika tjänsterna har kommit igång. Vicevärdsuppdraget som Kurt Blomqvist har haft under 3 årkommer att fasas ut till slutet av april 2018. Fram till dess ska Kurt hjälpa till med överlämningen till HSB:s förvaltare.

Att styrelsen väljer att gå denna väg beror på att styrelsen vill ägna sig åt att utveckla föreningen och inte ständigt vara inblandade i dagliga tekniska problem som uppstår i en förening av vår storlek.

Ulf Gustavsson fortsätter som ekonomisk förvaltare.