Cykel-Barnvagnsrum

Cykel- och barnvagnsrum finns i samtliga fastigheter. Cykelrummen är belägna i källaren med en ramp ner för att lätt kunna rulla cykeln. Dessa är avsedda endast för cyklar och barnvagnar. Annat som pulkor, grillar, leksaker m.m. får inte förvaras där, dessa kan isåfall städas bort utan förvarning.

Observera att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att parkera cyklar eller barnvagnar i trappuppgångarna. Detta eftersom det står i strid med gällande brandföreskrifter:

"Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar då de riskerar att försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden i händelse av brand."

Många grannar kan vara nitiska och anser att inte heller en rullator får stå i farstun. Men de flesta rullatorer innehåller väldigt lite som är brännbart. Att ha rullatorn i trapphuset kan därför i många fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.