Förråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd samt ett matkällarförråd. Ovanför varje förråd finns en liten vit skylt med lägenhetsnummer som visar till vilken lägenhet den hör.

Föreningen har även några extra förrådsutrymmen (2-20kvm) som hyrs ut till medlemmar i föreningen. Önskar du hyra ett extra förråd? Kontakta lokalansvarig i styrelsen epost:info@brfentitan.se tel: 08-185928. En väntelista finns upprättad så att rätt person får rätt förråd. Om du har särskilda önskemål så ange detta i mailet.

När medlem flyttar och lämnar föreningen skall ev. extra förråd sägas upp via HSB och nycklar återlämnas till föreningen/styrelsen.