Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Motionslokalen

Motionslokalen finns i källaren på Blommensbergsvägen med ingång från parken.

Avtal och pris

Motionslokalen är endast till för medlemmar i Brf Entitan. Det kostar 300 kronor per år (25 kronor per månad) att ha tillgång till motionslokalen. Avgiften återbetalas inte.

För att få tillgång till motionslokalen kontaktar du HSB Kund- och medlemsservice. Du kan ringa dit på telefonnummer 010-332 11 00 eller e-posta till service.stockholm@hsb.se. Uppge ditt namn, din adress och ditt tresiffriga lägenhetsnummer (det finns bland annat på porttelefonens infotavla, på din ytterdörr och avierna) samt numret på de maximalt fyra låsbrickor som du vill aktivera (börjar t.ex. med #1256xxxxxx). HSB kontaktar sedan Aspuddens lås som aktiverar dina låsbrickor med tillgång till motionslokalen. Priset läggs på avierna och då ingår även tillgång till pingisrummet.

Trivselregler

All träning sker på egen risk och du måste vara över 16 år för att nyttja lokalen utan målsmans tillsyn. Du kommer in i lokalen 07.00-21.00 och efter 22.00 ska lokalen vara utrymd. Eftersom lokalen ligger under medlemmars bostäder får du inte spela musik i lokalen, använd i stället hörlurar. I motionslokalen får du endast använda skor för inomhusbruk.

Det är förbjudet att ta med dig utrustning ur lokalen. När du tränat klar ska du ställa i ordning och torka av den utrustning du använt och golvet. Glöm inte att stänga fönster som är öppna och släcka lamporna.

Om det uppstår problem eller något är trasigt, häng upp skylten "Ur funktion" på utrustningen och gör felanmäl till motion@brfentitan.se.

Om du har frågor, synpunkter eller önskemål kan du kontakta motion@brfentitan.se.