Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Värmesystemet

Under hösten upplever många att det blir kallare i lägenheterna. Det är helt normalt då vi under en längre period varit vana vid att ha temperaturer upp mot 25 grader inomhus. Nu kommer hösten och temperaturerna sjunker, det blir svalare inomhus. Temperaturen i vattnet i våra element styrs automatiskt med hjälp av eGain prognosstyrning och stöttas av ett antal givare utplacerade i olika lägenheter. Kurvan är inställd så att innetemperaturen ska hålla sig runt 21 grader mätt i mitten av rummet en meter över golvet. (Om dina element känns kalla så kontrollmät gärna din innetemperatur i rummet enligt beskrivningen innan du felanmäler.)

De flesta värmesystem liksom vårt eget har en tröghet som gör att det tar ett tag att värma upp lägenheterna till den temperatur som är förinställd. Temperaturväxlingar utomhus gör också att systemet stänger av och på och det bidrar till att lägenheterna kan kännas svalare vissa tider. När vädret utomhus stabiliseras blir inomhustemperaturen jämnare och inomhusklimatet bättre. 

Är elementen kalla och det är kallt i lägenheten kan de behövas luftas. På http://www.luftaelement.se finns en instruktion hur detta görs. 

Hjälper det inte att lufta kan ventilerna i termostaterna fastnat. Instruktion för detta hittar du på http://www.viivilla.se/energi/radiator/motionera-radiatorventilen/. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver hjälp.

Ett tips för att hålla ventilerna i termostaterna på elementen rena, och minska cirkulationsproblem, är att under sommarhalvåret ha termostaten uppskruvad på max, vid den inställningen är vattenflödet som störst. När vattnet i elementen på senhösten blir varmare justerar man innetemperaturen med termostaten på elementet. 

Ett annat tips är att tänka på hur man möblerar sin bostad. Ställ inte möbler framför elementen för då hindrar man värmen från att spridas optimalt. Tänk också på att inte placera soffa eller säng mot en yttervägg, som i princip alltid är kallare än en innervägg.

Ev. felanmälan ska alltid göras till Energibevakning.