Portkontakt

Kontaktpersonerna i respektive trappuppgång är insatta i hur vardagsrutiner fungerar i föreningen. De kan vid behov informera grannarna i frågor som t.ex. tvättstugor, sopsortering, motionslokal, bokning av tvättstugor, fritidslokaler och snickerilokal, portkoder och HSB-portalen. De kan kontakta nyinflyttade grannar. De känner till kontaktvägar för felanmälning till Energibevakning, felanmälan under jourtid och till HSB Kund och Medlemsservice. De kan tillsammans med andra kontaktpersoner ordna husmöten vid behov. 

Syfte är att öka grannsamverkan och vår gemensamma trivsel