Överlåtelse

Vid överlåtelse av lägenhet kontaktar du HSB Kund- och medlemsservice, antingen via mail till servicecenter.stockholm@hsb.se eller 010-442 11 00. En överlåtelseavgift betalas av säljaren med 3,5% av prisbasbeloppet.

Vid pantförskrivning tas en avgift ut om 1,5 % av prisbasbeloppet och betalas av aktuell bostadsrättsinnehavare. 

Nyckelbrickor

Vid försäljning av din bostad i Bostadsrättsföreningen Entitan ska ni som bostadsrättsinnehavare anmäla brickor med tillhörande bricknummer som står på brickan till Aspuddens lås. Ni anmäler detta via mail aspuddenslastjanst@telia.com eller telefon 08-97 10 00.