På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Trivselregler

Trivselregler

För att vi alla ska ha största möjliga glädje av vår gemensamma förening så finns en del forhållningsregler i föreningen.

Lägenheten

• Om du vill göra omfattande ändringar eller installationer i lägenheten se vidare fliken Renovering av lägenheten.Tänk på att vissa delar av lägenheten tillhör föreningen t ex balkongens väggar, ledningar in till lägenheten, fönsterbleck etc. Endast kolfilterfläkt får installeras. 

Cykel- och barnvagnsrum finns i samtliga fastigheter. Cykelrummen är belägna i källaren med en ramp ner för att lätt kunna rulla cykeln. Dessa är avsedda endast för cyklar och barnvagnar. Annat som pulkor, grillar, leksaker m.m. får inte förvaras där, dessa kan isåfall städas bort utan förvarning.

Handdukstorken i badrummet värms upp av det vanliga varmvattnet och bör inte stängas av. Då torkar inte fukten i badrummet, vilket ger större risk för fuktskador och handdukstorken kan sättas igen av grums. Om den slutar fungera kontakta Energibevakning. Var observant på fukt och mögel i våtutrymmen.

Parabolantenn kräver tillstånd och avtal med föreningen.

Balkonglådor får endast placeras på insidan av balkongräcket. Vattna försiktigt så att det inte rinner över och vattnet hamnar hos grannen under dig.

Mattor bankas/skakas vid piskställningen som finns bakom returhuset. Gör du det på balkongen hamnar damm och skräp på grannarnas balkonger och det är inte bra.

• Visa dina grannar hänsyn. Husen är gamla och väldigt lyhörda. Låt dina grannar ha nattro fram till kl. 7 på morgonen. Efter klockan 22.00 bör ljudnivan dämpas. lnformera gärna dina grannar om skall du ha fest eller göra ljudliga arbeten i lägenheten.

• Kommer du att vara bortrest mer än tre veckor bör någon se till lägenheten samt informera info@brfentitan.se eller HSB Servicecenter om detta. Vid vattenskador, brand eller annat kan föreningen behöva komma in i lägenheten.

• Det är förbjudet att hysa ormar i lägenheterna.

• Upptäcker du ohyra och skadedjur kontakta Anticimex som tar hand om det.

Föreningen har försäkring som står för kostnaderna

Trapphusen

• Det är inte tillåtet att röka i trapphuset eller andra gemensamma utrymmen i fastigheterna.

• Trapphusen utgör utrymningsvägar och det är mycket viktigt att de inte blockeras.
Barnvagnar, cyklar, pulkor m.m. får således inte förvaras i trapphuset. Förvaring sker i lägenheten eller i fastighetens cykel- och barnvagnsrum.

Många grannar kan vara nitiska och anser att inte heller en rullator får stå i farstun. Men de flesta rullatorer innehåller väldigt lite som är brännbart. Att ha rullatorn i trapphuset kan därför i många fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.

Parken

• Vi har en fantastisk och vacker park som inbjuder till rekreation och picknick. Många barnfamiljer bor i fastigheten och det är darför olämpligt att rasta hundar, katter och andra djur i föreningens park.

Visa dina grannar hänsyn. Tänk på att starka/höga röster tidigt på morgonen eller kvällstid kan störa boende med sovrum mot gården ! Låt dina grannar ha nattro fram till kl. 7 på morgonen. Efter klockan 22.00 bör ljudnivan dämpas

• Undvik gärna rökning på balkongen av hänsyn till dina grannar. Fimpar får inte kastas på marken, ej heller ut från balkong eller fönster.

• Vid grillning tänk på brandfaran. Använd ytan bredvid grillarna för uppställning av egna grillar. Undvik att grilla nära fasader och på gräsmattan samt släck ordentligt.

Vinds- och källargångar

• Vinds- och källargångar skall hållas fria från möbler, cyklar, vagnar och andra saker.
Det kan få katastrofala följder om dessa gångar är belamrade om en brand skulle utbryta. Av den anledningen så låter föreningen fastighetsskötaren kontrollera detta vid jämna mellanrum. Hittar han något tas detta bort direkt och kastas.