Trivselregler

Trivselregler

För att vi alla ska ha största möjliga glädje av vår gemensamma förening så finns en del forhållningsregler i föreningen.

Lägenheten

• Om du vill göra omfattande ändringar eller installationer i lägenheten se vidare fliken Renovering av lägenheten.Tänk på att vissa delar av lägenheten tillhör föreningen t ex balkongens väggar, ledningar in till lägenheten, fönsterbleck etc. Endast kolfilterfläkt får installeras. 

Cykel- och barnvagnsrum finns i samtliga fastigheter. Cykelrummen är belägna i källaren med en ramp ner för att lätt kunna rulla cykeln. Dessa är avsedda endast för cyklar och barnvagnar. Annat som pulkor, grillar, leksaker m.m. får inte förvaras där, dessa kan isåfall städas bort utan förvarning.

Handdukstorken i badrummet värms upp av det vanliga varmvattnet och bör inte stängas av. Då torkar inte fukten i badrummet, vilket ger större risk för fuktskador och handdukstorken kan sättas igen av grums. Om den slutar fungera kontakta Energibevakning. Var observant på fukt och mögel i våtutrymmen.

Parabolantenn kräver tillstånd och avtal med föreningen.

Balkonglådor får endast placeras på insidan av balkongräcket. Vattna försiktigt så att det inte rinner över och vattnet hamnar hos grannen under dig.

Mattor bankas/skakas vid piskställningen som finns bakom returhuset. Gör du det på balkongen hamnar damm och skräp på grannarnas balkonger och det är inte bra.

• Visa dina grannar hänsyn. Husen är gamla och väldigt lyhörda. Låt dina grannar ha nattro fram till kl. 7 på morgonen. Efter klockan 22.00 bör ljudnivan dämpas. lnformera gärna dina grannar om skall du ha fest eller göra ljudliga arbeten i lägenheten.

• Kommer du att vara bortrest mer än tre veckor bör någon se till lägenheten samt informera info@brfentitan.se eller HSB Servicecenter om detta. Vid vattenskador, brand eller annat kan föreningen behöva komma in i lägenheten.

• Det är förbjudet att hysa ormar i lägenheterna.

• Upptäcker du ohyra och skadedjur kontakta Anticimex som tar hand om det.

Föreningen har försäkring som står för kostnaderna

Trapphusen

• Det är inte tillåtet att röka i trapphuset eller andra gemensamma utrymmen i fastigheterna.

• Trapphusen utgör utrymningsvägar och det är mycket viktigt att de inte blockeras.
Barnvagnar, cyklar, pulkor m.m. får således inte förvaras i trapphuset. Förvaring sker i lägenheten eller i fastighetens cykel- och barnvagnsrum.

Många grannar kan vara nitiska och anser att inte heller en rullator får stå i farstun. Men de flesta rullatorer innehåller väldigt lite som är brännbart. Att ha rullatorn i trapphuset kan därför i många fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.

Parken

• Vi har en fantastisk och vacker park som inbjuder till rekreation och picknick. Många barnfamiljer bor i fastigheten och det är darför olämpligt att rasta hundar, katter och andra djur i föreningens park.

Visa dina grannar hänsyn. Tänk på att starka/höga röster tidigt på morgonen eller kvällstid kan störa boende med sovrum mot gården ! Låt dina grannar ha nattro fram till kl. 7 på morgonen. Efter klockan 22.00 bör ljudnivan dämpas

• Undvik gärna rökning på balkongen av hänsyn till dina grannar. Fimpar får inte kastas på marken, ej heller ut från balkong eller fönster.

• Vid grillning tänk på brandfaran. Använd ytan bredvid grillarna för uppställning av egna grillar. Undvik att grilla nära fasader och på gräsmattan samt släck ordentligt. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen.

Vinds- och källargångar

• Vinds- och källargångar skall hållas fria från möbler, cyklar, vagnar och andra saker.
Det kan få katastrofala följder om dessa gångar är belamrade om en brand skulle utbryta. Av den anledningen så låter föreningen fastighetsskötaren kontrollera detta vid jämna mellanrum. Hittar han något tas detta bort direkt och kastas.

• Förvara inga kläder, mattor, tyger eller organiskt material av något slag öppet då det drar åt sig mal. Förvaring av textiler bör ske i förpackade och täta emballage. Upptäcker du att det finns mal eller malfjärilar kontakta Anticimex.

Vänligen tänk på att andra grannar kan påverkas ifall du får in mal i ditt fårråd.