Fönster

Tillverkarens skötselanvisning av fönster

Ytterbågarna i aluminium är underhållsfria och rengörs med ljummet vatten och vanligt rengöringsmedel.

Vid fönsterputsning använd vanligt fönsterputsmedel och rikligt med vatten.

Använd en luddfri trasa alternativt en gummiskrapa. Använd inte skarpa metallföremål, såsom skruvmejsel, stämjärn, stålull eller liknade för att skrapa bort hårt sittande föroreningar på̊ glaset.

Ventilen är försedd med armar på̊ båda sidorna som används till att reglera luftflödet.

Stängning av ventil sker genom att man för armen inåt mot ventilen och öppning sker genom att föra armen utåt från ventilen.

Ventilen bör med jämna mellanrum (ca 1 gång per år) rengöras för att förhindra igensättning och därigenom minskat luftflöde. Vid behov skruvas invändig del bort och spalten rengörs.

På grund av risk för värmesprickor i det nya isolerglaset skall man inte installera mörka persienner mellan bågarna. Vi rekommenderar Istället invändiga persienner alt. rullgardiner som är till för just mörkläggning.