Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energioptimering för brf - spara energi och optimera er förbrukning

Få en fördjupad kartläggning av föreningens energistatus samt förbrukning, vilket i sin tur kan resultera i förslag till energibesparande åtgärder som är bra för miljön och plånbok!

Vi börjar med en kartläggning

HSB ska klarlägga fastighetens energistatus och förbrukningsnivåer för de senaste tre åren (eller för den kortare tid statistik är tillgänglig). Detta sker genom granskning av förbrukningsstatistik och inspektion av Fastighetsägarens driftställe. HSB lämnar en fördjupad årsrapport med förslag på energibesparande åtgärder och bistår Fastighetsägaren med beslutsunderlag avseende underhåll och energistrategi. HSB kallar Fastighetsägaren till genomgång i samband med att den fördjupade årsrapporten är färdigställd. Vi kan även hjälpa er med er energideklaration

Undvika omotiverad förbrukning

Energioptimeringen omfattar kontroll av Fastighetsägarens energi- och driftstatistik för att undvika omotiverad förbrukning. HSB ska även följa utvecklingen för energipriser, taxor och andra avgifter och ta initiativ till omförhandling av villkor och dylikt när så är motiverat. HSB ska också följa den tekniska utvecklingen och föreslå nya åtgärder som kan sänka energikostnaderna. HSB lämnar på begäran av Fastighetsägaren prognos för energikostnader i samband med budgetarbetet.

Årlig energi- och funktionskontroll av driftanläggningen

Energioptimeringen omfattar årlig energi- och funktionskontroll av driftanläggningen. Denna innehåller kontroll av hela anläggningen och dess funktioner, bland annat expansionskärl, säkerhetsventiler, pumpar, värmeskydd, motorskydd samt styr- och övervakningsanläggning. Även täthet på anläggningskomponenter kontrolleras, såsom ventiler och rörledningar. Tryckdifferenser i filter och pumpar samt tryck och volym i expansionskärl noteras. Filter rengörs vid behov.

Kontakta oss för energioptimering! 

Vi erbjuder energioptimering för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Behöver du göra en energideklaration, vill veta mer om energioptimering eller någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!