Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energistatistik för brfer - få koll på förbrukningen i fastigheten

Tillsammans med fastighetsägaren, i bostadsrättsföreningars fall styrelsen, sätter vi upp vilka mål som ska uppnås för fastigheten. Det kan vara allt från en trygg och säker drift till kraftigt sänkta driftkostnader till minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Få koll över fastighetens förbrukningsvärde med vår tjänst energistatistik, du får siffrorna digitalt, visualiserade i grafer. För att du som kund ska få det så övergripligt som möjligt, låt oss ta hand om arbetet med sifferarbetet, förbrukningsprognos och analyserna - så får du tid till annat. 

Våa energiexperter analyserar och databehandlar måntagliga förbrukningsvärde för fastigheten, som exempelvis värme, vatten och el. 
Därefter upprättas en årlig förbrukningspronos som baseras på normalt klimat och normal förbrukning samtidigt som vi självklart tar hänsyn till variation i avläsningstidpunkter och utomhusklimat. Vi kan även hjälpa er med energideklaration

Förbrukningsvärden i grafer för enkelhetens skull

HSB visualiserar statistiken med siffror och grafer, och tillhandahåller denna elektroniskt.

Undvik avvikelser - vi håller koll!

Månatlig förbrukning kommenteras endast om förbrukningsmediet avviker med mer än 20 % jämfört med föregående år.

Årlig rapport

HSB upprättar en årlig rapport vilken kommenterar onormala avvikelser jämfört med föregående års förbrukning. I årsrapporten informerar HSB Fastighetsägaren om det finns skälig anledning att genomföra energibesparingsåtgärder bl.a. med hänsyn tagen till nyckeltal från jämförbara fastigheter.

Kontakta oss för energistatistik! 

Vi erbjuder energistatistik för brf i kommunerna: Lund, Kristianstad, Ystad, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kävlinge, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Tomelilla och Östra Göinge.

Behöver du göra en energideklaration, vill veta mer om energistatistik eller någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltningFyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

Och du, välkommen till oss även om du inte är medlem i HSB!