Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Köhantering - för garage, parkeringsplatser och förråd

Nu har vi förenklat hanteringen av era hyresobjekt, som exempelvis parkeringsplatser, garage, förråd och odlingslotter. Med tjänsten HSB Köhantering kan alla boende själva gå in och anmäla intresse och se sin kötid.
På sikt kommer den manuella köhanteringen att försvinna och ersättas helt av HSB Köhantering.

På sikt kommer den manuella köhanteringen att försvinna och ersättas helt av HSB Köhantering.

HSB Köhantering hanterar automatiskt uthyrning av parkeringsplatser, garage, förråd, odlingslotter eller annat. Det omfattar bland annat köer, tilldelning, avtalsskrivning, tillträde och uppsägning av hyresobjekt, samt arkivering.

Styrelsen får en överblick av aktuellt statusläge på samtliga hyresobjekt i fastigheten. De boende kan själva gå in, när de vill, och se lediga hyresobjekt, anmäla sitt intresse för ett hyresobjekt och se sin köstatus.c

Se film om tjänsten
hsbkohanteringfilm.JPG

Vad säger kunderna om HSB Köhantering?

"Det är lättare för oss att få överblick"(läs hela artikeln här)
- Gun Carlsson, styrelseledamot HSB brf Norregård i Växjö

Styrelsen fick mindre arbete och nöjdare medlemmar 
- Lasse, styrelseledamot och vicevärd i HSB brf Haren i Nynäshamn


Vad ingår i tjänsten?
• Uppsättning av regler
• Uppläggning av objekt
• Kontroll av kötid för sökande
• Tilldelning enligt uppsatta regler
• Upprättande och distribuering av hyresavtal
• Debitering av hyresavgift
• Hantering av uppsägning av avtal
• Avtalsmall med digitalt godkännande

Fördelar med HSB Köhantering
• Minskad risk för uteblivna hyresintäkter p.g.a. tidsåtgång vid manuell hantering och postgång.
• Rättvist – systemet sköter automatiskt tilldelning till den med
längst kötid.
• Transparens – alla kan se sin vilka objekt som är lediga, sin aktuella kötid och vilken köplats man har.
• Mobilt – fungerar lika bra i mobilen som på dator eller läsplatta.
• Enkelt – boende kan själva lägga upp prenumeration på de objektstyper de är intresserade av.
• Alltid öppet – tillgängligt dygnet runt.

Kostnadsfri tjänst för föreningar med parkeringshantering
HSB Köhantering är en tjänst som är kostnadsfri för er förening som redan idag har parkeringshantering i ert avtal. Har ni inte ett avtal men är intresserade av tjänsten? Kontakta oss på info.sodertorn@hsb.se eller
ring 08-608 68 00.