Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Juridik

HSB Göteborgs jurister är specialister på bostadsrättsjuridik och har lång erfarenhet av bostadsrättsfrågor, processrätt och tvistlösning. Med fokus på långsiktiga relationer hjälper vi bostadsrättsföreningar att arbeta proaktivt med juridiska frågor.

Varför behövs en jurist?

Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar är i stora delar en tvingande lagstiftning. Därför är det viktigt att juridiska ärenden hanteras korrekt redan i ett tidigt skede, för att undvika en större konflikt längre fram i tiden.

Förutom att hålla koll på lagar och regler hjälper HSB Göteborgs jurister föreningen med praktiska och taktiska överväganden, till exempel vid
bedömning av bevisläge och riskbedömningar.

Proaktiv juridisk rådgivning

En bostadsrättsförening regleras av regelverk som kan vara svåra för styrelseledamöter att orientera sig inom. Därför är det värdefullt att ta hjälp av våra jurister innan något inträffar – så att styrelsen kan fokusera på att sköta om föreningen och dess fastighet, istället för att hantera tvister och problem. Tänk efter före, helt enkelt.

När problem har uppstått

HSB Göteborgs jurister kan anlitas när det uppstår konflikter mellan bostadsrättsföreningen och enskild medlem, mellan medlemmar eller mellan föreningen och tredje man.

Genom nära samarbete med förvaltare, ekonomer och socionomer kan vi leverera kostnadseffektiv och kvalificerad rådgivning för er förening. Vi kan även företräda föreningen i domstol eller vid andra myndigheter. Dessutom erbjuder vi skräddarsydda utbildningar för styrelser och ordförandeskap på stämmor.

Välkommen att kontakta HSB Göteborgs jurister om du vill diskutera en situation som har uppstått din förening! Du når oss på jurist.gbg@hsb.se 

Urval av rättsområden:

 • Överlåtelse och medlemskap
 • Andrahandsupplåtelse
 • Avtalsrätt och kontraktsskrivning
 • Fastighetsrätt
 • Hyresrätt bostad och lokal
 • Störningar, vanvård med mera
 • Förändring, underhåll och reparation av hus och lägenhet
 • Styrelse och Stämma
 • Fordringsrätt 
 • Obetalda avgifter och hyra
 • Fastighetsägaransvar

Prislista för 2024:

2 650 kr per timme exklusive moms

Paketpris för framtagande av nya stadgar

Till paketpris hjälper vi er bostadsrättsförening att uppdatera till 2023 års HSB normalstadgar, med genomgång av befintliga stadgar, framtagning av nytt stadgeförslag och vägledning genom hela processen.

Få kostnadsfri rådgivning och offert från HSB Göteborg

Vi är intresserade av: