Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rådgivande tjänster

Med våra rådgivande tjänster erbjuder vi expertis inom olika områden av fastighetsförvaltning. Genom att ta hjälp av våra experter får ni fram relevant data och gör rätt analyser - en förutsättning för att göra goda investeringar och besparingar i framtiden.

Läs om våra rådgivande tjänster

Medlemsmätning

Hur trivs medlemmarna i din bostadsrättsförening? Detta och mer kan du få svar på genom tjänsten Medlemsmätning.

Trygghetsanalys

Upplevelsen av trygghet påverkar de boendes nöjdhet med bostadsrättsföreningen. Därför kan Trygghetsanalysen vara ett viktigt redskap för styrelsen.

Energianalys

Med tjänsten Energianalys tar vi fram en åtgärdsplan med energisatsningar i syfte att minska energianvändning, öka energieffektivitet samt göra besparingar både i ekonomin och miljön.