Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stambyte och relining i Göteborg

Vilken åtgärd passar bäst; stambyte eller relining? Och vad kostar de olika metoderna? HSB Göteborg kan hjälpa er.
Stambyte i badrum

HSB Göteborg har bred erfarenhet av olika metoder för stambyte och relining. Vi kan ta projektet från utredningar och beslutprocesser till entreprenadupphandling och byggledning samt kontroll. 

Stambyte

Ett stambyte innebär att man byter alla försörjningsrör och ledningar i huset. Ofta byter man alla trycksatta vattenledningar, avloppsledningar och ibland även el-stammarna. I och med detta behöver ofta badrummen rivas ut, eftersom de gamla rören ligger förlagda i väggar och golv. För att komma åt rören behöver man alltså bryta upp befintliga tät- och ytskikt i badrummen.

En indikation på att rören är dåliga är om föreningen har ett ökat antal vattenskador med anledning av utläckande vatten från rör eller undermåliga badrum. En förstudie från HSB Göteborg ger besked om läget.

Relining

Relining innebär att befintliga avloppsrör renoveras. Rören infodras genom att ett foder sprutas eller blåses in i det befintliga röret. Vid en relining kan badrummen lämnas orörda, eftersom enbart avloppsrören åtgärdas och inte de trycksatta vattenledningarna. Det innebär att stambyte är att föredra om man långsiktigt vill förebygga problem.

Rätt kompetenser för ert projekt

HSB Göteborg är en helhetsleverantör av fastighetsförvaltning. Det visar sig inte minst i projekt som rör stambyte och relining. Vi har projektledare inom ombyggnad, ekonomer, jurister och boendesocionomer som kan bidra i projektteamet. Det betyder att vi kan hjälpa till med allt från den formella processen, tekniska byggfrågor och finansiering till att hjälpa oroliga medlemmar.

Kontakta oss om stambyte och relining

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på stambyte och relining eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär nedan så hör vi av oss. 

Få kostnadsfri rådgivning och offert från HSB Göteborg

Vi är intresserade av: